Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2018

baranczyk
19:35
0441 8d21 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viahormeza hormeza
baranczyk
19:31
3868 912b 390
Reposted fromtimetolove timetolove viahormeza hormeza
baranczyk
19:30
„Związek powinien być Twoją bezpieczną przystanią, a nie polem walki. W życiu musisz stoczyć wystarczająco wiele bitew a dom jest po to by od nich odpocząć, i nabrać sił.”
~ Listy do Małej (fot. Fiore Blu)
Reposted fromaneth aneth viasoundofsilence soundofsilence
baranczyk
19:30
W związku nie można żyć ciągłym strachem, że się nie wystarcza.
— K. Wawrzniak
Reposted fromduvet duvet viaonlyhope onlyhope
baranczyk
19:20
1753 d453 390
Reposted frommoai moai viahormeza hormeza

January 17 2018

baranczyk
15:42
7216 1e66 390
Reposted from777727772 777727772 viamiieciuu miieciuu

January 11 2018

baranczyk
21:05
3969 5fa7 390
Reposted fromipo ipo viatobecontinued tobecontinued
baranczyk
21:01
5666 bccc 390
Reposted fromann19 ann19
baranczyk
20:59
4498 f823 390
Reposted fromann19 ann19 viatobecontinued tobecontinued
baranczyk
20:57
8188 7fcf 390
Reposted from777727772 777727772 viazabka zabka

January 03 2018

baranczyk
20:57
Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok Ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz.
— Z. Miłoszewski
Reposted fromjethra jethra viaLoOuu LoOuu

January 02 2018

21:18
5229 0f3e 390
Reposted fromsavatage savatage viaviva-salvadore viva-salvadore
21:09
5287 2b3f 390
Reposted fromcarolinecrane carolinecrane viascorpix scorpix
21:08

December 28 2017

baranczyk
21:48
Im większe w człowieku wewnętrzne rozbicie, poczucie własnej słabości, niepewności i lęk, tym większa tęsknota za czymś, co go z powrotem scali, da pewność i wiarę w siebie.
— Antoni Kępiński

November 12 2017

baranczyk
13:49
5287 c496 390

November 11 2017

baranczyk
16:42

November 10 2017

14:32
1086 eacd 390
Reposted fromjohnkeats johnkeats viajustonebullet justonebullet

October 30 2017

baranczyk
21:14
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
baranczyk
21:14
6947 7be4 390
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl