Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 07 2019

baranczyk
10:34
2305 ded2 390
Reposted fromkarahippie karahippie viakudlaty kudlaty

October 02 2019

baranczyk
08:44
6302 e97c 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaEmilieBronte EmilieBronte

September 30 2019

baranczyk
07:40

September 25 2019

baranczyk
07:51
8603 5dcd 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viagreywolf greywolf

September 19 2019

baranczyk
10:39
6276 c54e 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viadygoty dygoty
baranczyk
08:41

September 10 2019

baranczyk
06:46
6305 bd5f 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viapareidolie pareidolie

September 09 2019

baranczyk
09:56
4221 a771 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viafelicka felicka

September 05 2019

baranczyk
09:02
baranczyk
08:52
Reposted fromworst-case worst-case viahelenburns helenburns
baranczyk
08:51
Reposted fromlifeless lifeless viarzzkropka rzzkropka
baranczyk
08:51
3140 8cd4 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaawaken awaken

August 26 2019

baranczyk
11:56
4109 0854 390
Reposted fromscorpix scorpix viakotfica kotfica

August 22 2019

baranczyk
09:16
Reposted fromshakeme shakeme viaBalladyna Balladyna
09:16
8269 8c07 390
Reposted frombun bun viaBalladyna Balladyna

August 07 2019

baranczyk
12:13
7510 d190 390
baranczyk
12:13
2546 649a 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaAmericanlover Americanlover
baranczyk
06:35
Reposted fromshakeme shakeme viabarszczowa barszczowa

July 10 2019

baranczyk
12:40
W górach jest coś intymnego. Nikt nie krzyczy na szczycie z radości. Człowiek sobie posiedzi, popatrzy, zrobi kilka zdjęć (...). Góry mają w sobie coś magicznego, człowiek nie zje, nie dośpi, pachnie coraz gorzej, ale nie chce przestać się wspinać. W górach liczy się tylko tu i teraz. Nikt nic ode mnie nie chce, telefon nie dzwoni, a ja czuję, że z każdym krokiem przekraczam granicę swoich możliwości. Kiedy na początku wspinaczki człowiek stoi przed szczytem i patrzy na potężną górę, czuje się przytłoczony. Kiedy patrzy na tę samą górę już po zejściu - jest dumny i ma wrażenie, że może osiągnąć wszystko.
Reposted fromlovvie lovvie viaxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
baranczyk
09:07
5032 e0b4 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl