Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 21 2018

baranczyk
19:34
7837 78c6 390
Reposted fromolbaria olbaria viaZoonk11 Zoonk11
baranczyk
19:34
Tyle razy już słyszałem "nie wiem"
Powoli kumam, że to znaczy nie
— Dawid Podsiadło

May 18 2018

baranczyk
22:08

May 02 2018

baranczyk
20:50

May 01 2018

baranczyk
19:02

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boję się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.
Reposted frommadameimperfect madameimperfect viaakrew akrew
baranczyk
18:57
8386 efaa 390
Reposted fromweightless weightless viatobecontinued tobecontinued

April 27 2018

baranczyk
21:58

April 26 2018

baranczyk
22:13
0531 5d5d 390
Reposted fromsavatage savatage viatobecontinued tobecontinued
baranczyk
22:10
9971 cd87 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viascorpix scorpix

April 21 2018

baranczyk
23:58
3458 b81c 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viascorpix scorpix

April 19 2018

18:41
5761 8edc 390
Reposted fromwestwood westwood viacudoku cudoku
baranczyk
18:37
8147 e48b 390
Reposted frompesy pesy viamuviell muviell
baranczyk
18:32
9046 efad 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viacheatingonyou cheatingonyou
baranczyk
18:31
baranczyk
18:29
2815 aceb 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viascorpix scorpix

April 16 2018

18:44
Chciałbym kiedyś jeszcze nie móc zasnąć z powodu pozytywnych wrażeń.
— (via czarne-lustro)
Reposted fromsoplica soplica viaMerrry98 Merrry98

April 12 2018

baranczyk
23:14
Zwykło się mawiać, że "...najbardziej boli wtedy, kiedy idziesz w te same miejsca, ale bez tych samych ludzi... (...)
— jeden z komentarzy pod teledyskiem do piosenki "Spójrz" zespołu LemON.

April 04 2018

baranczyk
19:16
5446 7f28 390
Reposted from4777727772 4777727772 viafelicka felicka

March 24 2018

baranczyk
18:16
5047 bcc2 390

January 22 2018

baranczyk
19:35
0441 8d21 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl