Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2018

baranczyk
16:32
6787 4f54 390
Reposted froma-antimatter a-antimatter

July 29 2018

baranczyk
20:46

July 19 2018

baranczyk
21:34
5007 9d12 390

July 17 2018

baranczyk
12:21
baranczyk
12:20

July 09 2018

baranczyk
19:28
6909 84c9 390
Reposted frommyrla myrla viatobecontinued tobecontinued
baranczyk
19:27

July 03 2018

baranczyk
21:05
3074 e52d 390
Reposted fromonlyman onlyman viatobecontinued tobecontinued
baranczyk
21:03

June 27 2018

baranczyk
19:28
Nie mam parcia na osiągnięcie zawodowego sukcesu. Nie chcę piąć się po szczytach kariery.  Chcę mieć jedynie mały pensjonat w górach, domek z ogródkiem i dwoma drzewami, aby umieścić tam hamak. Chcę mieć codzienny widok na góry i zasypiać w ramionach kogoś, z kim codzienność jest jak raj.
— tyle.
Reposted frommyceline myceline viabaranczyk baranczyk
baranczyk
19:21
6160 b334 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viamyceline myceline
baranczyk
19:10
Nie mam parcia na osiągnięcie zawodowego sukcesu. Nie chcę piąć się po szczytach kariery.  Chcę mieć jedynie mały pensjonat w górach, domek z ogródkiem i dwoma drzewami, aby umieścić tam hamak. Chcę mieć codzienny widok na góry i zasypiać w ramionach kogoś, z kim codzienność jest jak raj.
— tyle.
Reposted frommyceline myceline viatouchthesky touchthesky

June 25 2018

baranczyk
19:17
4887 b408 390
Reposted from4777727772 4777727772 viahelenburns helenburns
baranczyk
19:17
3074 e52d 390
Reposted fromonlyman onlyman viaakysz akysz

June 23 2018

baranczyk
18:54
Zdawało mi się, że każdy wie dokąd ma iść i co ma robić, tylko ja jeden nie.
— William Wharton
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viascorpix scorpix

June 10 2018

baranczyk
09:24
0319 b06b 390
Reposted fromFlau Flau viascorpix scorpix
baranczyk
09:21
Reposted fromshakeme shakeme viahelenburns helenburns
baranczyk
09:21
3904 ea90 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viafelicka felicka
baranczyk
09:17
Reposted fromlifeless lifeless viahelenburns helenburns

May 27 2018

baranczyk
20:45
Od dziecka mam dogłębne poczucie samotności (...)
— znalezione
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl